Güniz Sokak No:22/3 06700 Kavaklıdere, Ankara, TÜRKİYE
Sipariş Hattı +90 (312) 467-1780

Hiç Bilmediğimiz Bir Gerçek: İskambil kağıtları aslında bir tarım takvimi olarak düzenlenmiştir

Neden iskambil kartları 52 tanedir?

İskambil bir tarım takvimi düzenlemesidir.

Bir yılda 52 hafta olduğu için her kart 1 haftaya karşılık gelmektedir.

Kart renkleri de 4 mevsimi temsil edeiyor.

Her rengin 1 tane olması da bir mevsimde 13 hafta olmasına karşılık gelmekte.

Her renk kartlarını sıra ile topladığımızda 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+(Vale)+11+(Dam)+12+(Rua)+13=91 eder. Bu da bir mevsimdeki gün sayıları toplamı 91’dir.

Yılda 4 mevsim olduğuna göre 91x4=364 gün eder ki bir yıla karşılıktır. 2 tane jokerden birisi yılı tamamlar. Birisi de 4 yılda bir gelen artık sayısını tamamlar.

Her mevsim Rua ile temsil ediliyor. Mevsim değişikliğini de As sağlıyor. As 1. hafta ikili 2. hafta üçlü 3. hafta…