Güniz Sokak No:22/3 06700 Kavaklıdere, Ankara, TÜRKİYE
Sipariş Hattı +90 (312) 467-1780


SATIŞ İPTALİ
Müşteri, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı UBY Teknoloji ve Ticaret LTD. ŞTİ’ne şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte UBY Teknoloji ve Ticaret LTD. ŞTİ’ne iade faturası ya da faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.

İPTAL EDİLEMEYECEK HİZMETLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürün ve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi, açılmış ya da kullanılmış ürünler, verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

DAVA TAKİBİ
Dava takipleri ve yasal düzenlemeler UBY Teknoloji ve Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından Halil Hilmizade adına yapılmaktadır. Sitenin güvenliğinden ve doğabilecek sorunlardan sorumludur.